Sporditoetused ja -stipendiumid

Harrastusspordi toetused

Viljandimaa Spordiliidu poolt eraldatakse tervisespordi toetusraha üldise liikumisharrastuse arendamiseks ja laiendamiseks, üleriigilistel spordiprogrammidel ja tiitlivõistlustel osalemiseks ja spordialase organisatsioonilise tegevuse toetamiseks.

Viljandimaa Spordiliit eraldab tervisespordi toetusraha ametlikult registreeritud juriidilisele isikule(spordiklubile/seltsile).

Toetust saavad taotleda need spordiklubid/seltsid, kes loovad eeldusi ja võimalusi kõigi elanikkonna gruppide tegelemiseks tervise-ja võistlusspordiga.

Klubile/seltsile kes pakub tervisespordialaseid teenuseid elanikkonna erinevatele gruppidele, propageerivad liikumisharrastust ja tegevusvõimalusi.

Klubil/seltsil peab olema esitatud ja kinnitatud eelmise aasta(2016.a.) Riikliku Eesti Spordiregistri statistiline sporditegevuse aruanne. Samuti peab olema esitatud Äriregistrile majandusaaasta aruanne.

Toetusraha eraldamiseks vaadatakse läbi spordiklubi/seltsi poolt esitatud taotlus maakonna kalenderplaanis kajastatud ja klubi/seltsi poolt läbiviidava  spordiürituste toetamiseks või  klubi/seltsi osavõtu toetuseks Eesti meistri/karikavõistlustest.

Toetused tuleb esitada  Viljandimaa Spordiliitu, Vaksali tn.4. või digiallkirjastatud e-mailile spordiliit@viljandimaa.ee 

Finantseerijal on õigus eraldatud vahendite mittesihipärasel kasutamisel katkestada vahendite eraldamine ja need tagasi nõuda.

Finantside kasutaja on kohustatud kasutama eraldatud vahendeid sihipäraselt, vastavalt esitatud taotlusele.

Finantseerijal on õigus revideerida või kontrollida eraldatud vahendite sihipärast kasutamist.

Vahendite kasutaja esitab finantseerijale vahendite kasutamise aruande 30.jaanuariks 2018.a. vastavalt lisatud vormile.

Finantside kasutaja esitab finantseerijale võistluste juhendi ja võistlusprotokollid

Lisa: 1.Taotluse vorm    2017.a. taotluste esitamise II voor kuni 29.mai 2017

        2. Jaotamise põhimõtted 2017.aastaks

        3. Aruande vorm  2017.a. toetuse aruande esitamise tähtaeg oli 30.jaanuar 2018.(salvesta aruanne oma arvutisse, täida, digiallkirjasta ja saada e-mailile: spordiliit@viljandimaa.ee)

09.aprill 2015.a. juhatuse otsus harrastusspordi toetuse 2015.a. kohta.

07.märtsi 2016.a. juhatuse otsus harrastusspordi toetuse 2016.a. kohta. 

20.märtsi 2017.a. juhatuse otsus I voor harrastusspordi toetuse2017.a. kohta.

13.juuni 2017.a. juhatuse otsus II voor harrastusspordi toetuse 2017.a. kohta. 

Konkursiteade

Viljandimaa Spordiliit kuulutab välja avaliku konkursi stipendiumide taotlemiseks ja määramiseks spordikoolituse alaseks ja sportlikuks tegevuseks Viljandimaa Spordiliidu tegevuse arendamisel.

Stipendiumide määramise tingimused on: 
* sportlastel – spordialased oskused ja võimed esindada klubi/maakonda/koondist; 
* treeneritel – vastava spordiala teadmised ja oskused spordiala juhendamisel ja/või arendamisel; 
* spordikohtunikel – vastava spordiala teadmiste ja oskuste omamine üleriigilisel tasemel; 
* ühiskondlikel aktivistidel – soov ja valmidus spordialaseks enesetäiendamiseks ja teostamiseks eesmärkidel ning projektides, mis ühtivad Viljandimaa Spordiliidu arengukava ja tegevuskavadega. 

Stipendiume määrab Viljandimaa Spordiliidu juhatus sooviavalduste alusel. 

Avaldused esitada Viljandimaa Spordiliidu sekretariaati aadressil Vaksali 4, Viljandi 71020
Täiendav info spordiliidu sekretariaadist tel. 43 51 576 või spordiliit@viljandimaa.ee


 
  • Kontakt
  • Vabaduse pl 2, Viljandi 71020 
  • Telefon: 43 51576