Toetused

Toetused ja taotlemine

Viljandimaa Spordiliidu poolt eraldatakse tervisespordi toetusraha üldise liikumisharrastuse arendamiseks ja laiendamiseks, üleriigilistel spordiprogrammidel ja tiitlivõistlustel osalemiseks ja spordialase organisatsioonilise tegevuse toetamiseks.

Viljandimaa Spordiliit eraldab võimaluste piires tervisespordi toetusraha ametlikult registreeritud juriidilisele isikule(spordiklubile/seltsile).

Toetust saavad taotleda need spordiklubid/seltsid, kes loovad eeldusi ja võimalusi kõigi elanikkonna gruppide tegelemiseks tervise-ja võistlusspordiga.

Klubile/seltsile kes pakub tervisespordialaseid teenuseid elanikkonna erinevatele gruppidele, propageerivad liikumisharrastust ja tegevusvõimalusi.

Klubil/seltsil peab olema esitatud ja kinnitatud eelmise aasta(2017.a.) Riikliku Eesti Spordiregistri statistiline sporditegevuse aruanne. Samuti peab olema esitatud Äriregistrile majandusaaasta aruanne.

Toetusraha eraldamiseks vaadatakse läbi spordiklubi/seltsi poolt esitatud taotlus. Antud üritus/tegevus peab olema kajastatud maakonna kalenderplaanis.

Toetused tuleb esitada paberkandjal Viljandimaa Spordiliitu, Vaksali tn.4. või digiallkirjastatud e-mailile spordiliit@viljandimaa.ee 

Finantseerijal on õigus eraldatud vahendite mittesihipärasel kasutamisel katkestada vahendite eraldamine ja need tagasi nõuda.

Finantside kasutaja on kohustatud kasutama eraldatud vahendeid sihipäraselt, vastavalt esitatud taotlusele.

Finantseerijal on õigus revideerida või kontrollida eraldatud vahendite sihipärast kasutamist.

Vahendite kasutaja esitab finantseerijale 2017.a. vahendite kasutamise aruande 30.jaanuariks 2018.a. vastavalt lisatud vormile. 

Finantside kasutaja esitab finantseerijale võistluste juhendi ja võistlusprotokollid.

 

Iga klubi esitab ühe taotluse ning loetleb taotluses oma tegevused:

Lisa: 1.Taotluse vorm    2018.a. taotlusi saab esitada jooksvalt kuni 15.märtsini 2018.a.

        2. Jaotamise põhimõtted 2018.aastaks

        3. Aruande vorm  2018.a. toetuse aruande esitamise tähtaeg oli 30.jaanuar 2019.(salvesta aruanne oma arvutisse, täida, digiallkirjasta ja saada e-mailile: spordiliit@viljandimaa.ee)

09.aprill 2015.a. juhatuse otsus harrastusspordi toetuse 2015.a. kohta.

07.märtsi 2016.a. juhatuse otsus harrastusspordi toetuse 2016.a. kohta. 

20.märtsi 2017.a. juhatuse otsus I voor harrastusspordi toetuse2017.a. kohta.

13.juuni 2017.a. juhatuse otsus II voor harrastusspordi toetuse 2017.a. kohta. 

22.märtsi 2018.a. juhatuse otsus harrastusspordi toetuse  2018.a. koha

 

 

Vabatahtlikud spordikohtunikud 

Viljandimaa Spordiliit hüvitab kulud vabatahtlikele spordikohtunikele vastavalt vabariigi määruse järgi.  Antud spordisündmus peab kajastatud olema Viljandimaa Spordikalendris ( www.spordiliit.viljandimaa.ee) ja vabatahtlik spordikohtunik peab omama alaliidu kohtuniku litsentsi.

Avaldused esitada Viljandimaa Spordiliidu sekretariaati aadressil Vaksali 4, Viljandi 71020
Täiendav info spordiliidu sekretariaadist tel. 43 51 576 või spordiliit@viljandimaa.ee


 
  • Kontakt
  • Vabaduse pl 2, Viljandi 71020 
  • Telefon: 43 51576